Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options

Te Tai Rawhiti


(Te Uranga-o-te-ra)

(Waka: Horo-uta, Takitimu, Nuku-tere, Manga-rara, Tere-anini, Nuku-tai-memeha, Te Ikaroa-o-Rauru).

Ngati Porou
Rongowhakaata

Ngati Porou

Syndetics book coverMeeting-houses of Ngāti Porou o Te Tai Rāwhiti : an illustrated guide, by David Simmons ; foreword by Tamati Reedy.
This lavishly illustrated history of Te Tai Rāwhiti area is the most complete and detailed record of former and existing meeting-houses of Ngāti Porou …It is the result of over 30 years research by scholar David Simmons and goes beyond existing studies of ceremonial house exteriors to investigate those with little, if any, decorative features and those with completely carved interiors” - back cover.

book cover courtesy of Reed Books Eruera, the teachings of a Maori elder, by Eruera Stirling as told to Anne Salmond. (1980, 1985, 2002)
Eruera Manuera was at the forefront of Ngati Awa leadership for over half a century until his death in 1990. His leadership style was characterised by his skill as an orator and innovative approach to tikanga Maori. (drawn from Reed Books)

Bc MOR
Binney, Judith. Nga morehu : the survivors. 1986.

993.1004 BLA
Blair, Mary. The land of Toi : Maori research. 1947.

B NGA
Boon, Kevin. Apirana Ngata. Nelson Price Milburn, 1993.

B NGA
Butterworth, Graham. Sir Apirana Ngata. 1968.

398 COL
Colenso, William. Ancient tide-lore and tales of the sea from the two ends of the world : East Coast Maori stories. 1889.

012 NGA
Erwin, R. N. Sir Apirana Ngata. 1964.

993.1035 FEA
Featon, John. The Waikato war together with some account of Te Kooti Rikirangi. 1923. (reprinted)

993.117 GIL
Gillies, Iain. Cook, the county and its people. 1989.

993.101 GUD
Gudgeon, W. E. Te heke o Rangihouhiri. 1970.

993.117 MUR
Hair, A. Muriwai and beyond. 1985.

993.117 HAL
Halbert, R. W. (Rongo Whakaata), Horouta : the history of the Horouta canoe, Gisborne and East Coast. 1999.

993.1170016 HAL
Hall, R. De Z. Gisborne and the East Coast local history sources. 1980.

993.1004 HOG
Hogan, H. M. Hikurangi to Homburg : Henare Kohere and Terei Ngatai with the Maori Coronation contingent 1902. 1907. (whakapapa, photographs).

306.089994 KAP
Kapiti, Pita. Nga korero a Pita Kapiti = The teachings of Pita Kapiti. 1997.

B NGA
King, Michael. Apirana Ngata : e tipu e rea. School Publications Branch, Dept of Education, 1988.

B KOH
Kohere, Reweti T. The story of a Maori chief : Mokena Kohere and his forbears. Wellington : Reed, 1949. (whakapapa).

993.117 LAW
Lawson, L. Wharekahika : a history of Hicks Bay.
(whakapapa for Nai Tuere, Ngati Ruawaipu, Nga Oho, Ngati Porou).

993.117 MACC
McConnell, B. Te Araroa : an East Coast community. 1990.
(whakapapa tables, biographies, Ngati Porou).

993.117 MACC
McConnell, B. He taonga ano : more Ngāti Porou stories from the East Cape. 2002.

993.11 MACK
Mackay, J. A. Historic Poverty Bay and East Coast. 1949.

993.11 MACK
Mackay, Joseph Angus. Joint golden jubilees : life in early Poverty Bay, trails and triumphs of its brave founders. 1927.

B NGA
Ngata, Apirana. Apirana Turupa Ngata, Kt., M.A., LLB., D. LIT., M.P. : ana tuhinga i roto i te reo Maori. 1996.

333.33 NEW
New Zealand. Waitangi Tribunal. The East Coast Settlement Report. 2010. (wai 2190)

306.099 NGA
Ngata, Apirana. Na to hoa aroha : from your dear friend. Correspondence between Sir Apirana Ngata and Sir Peter Buck. 1986.

993.117 NGA
Ngata, Apirana. Te Porourangi Maori Cultural School : Rauru-nui-a-Toi lectures : Ngati Kahungunu origins.

929.2 GOL
Ngata, Mihi Keita. Taura tangata : te whakapapa o nga kiore o Ohinewaiapu. 1988. (Goldsmith/Collier genealogy).

789 NGA
Ngawai, Tuini. Tuini : her life and her songs. 1985.

333.7 NEW
New Zealand Dept. of Lands and Survey. The land utilisation survey of Gisborne - East Coast region. 1964.

993.1025 NIH
Nihohiho, Tuta. Narrative of the fighting on the East Coast. 1913.

398.2931 POR
Porter, Thomas W. R. Legends of the Maori and personal reminiscences of the East Coast of New Zealand.

B NGA
Ramsden, Eric. Sir Apirana Ngata and Maori culture.

919.311 REE
Reed, A. H. Farthest east : a foot in Maori byways. 1946.

B NGA
Sir Apirana Ngata memorial tribute. Polynesian Society, 1951.

398.209931 RUA
Ruatapu, M. Nga korero a Mohi Ruatapu : tohunga rongonui o Nati Porou. Canterbury University Press, 1993.

B WAH
Soutar, Monty. Ngati Porou leadership : Rapata Wahawaha and the politics of conflict : "Kei te ora nei hoki tatou, me to tatou whenua" : a thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy in Maori Studies at Massey University, Palmerston North, New Zealand. 2000.

B STI
Stirling, Amiria. Amiria : the life story of a Maori woman. 1976. (Ngati Hinekehu)

355.17 SUT
Sutherland, I.L.G. The Ngarimu Hui.

373.93117 TE
Te Araroa native school : Rerekohu District high school. 1974.

993.117 TOL
Tolaga Bay and history of the Uawa district. 1988.

B NGA
He tipua : the life and times of Sir Apirana Ngata. 2001.

993.101 WHI
White, John. The ancient history of the Maori : his mythology and traditions. Vol. 1-3. Horouta or Takitimu migrations. Wellington : Govt. Print, 1889.

993.1 WIL
Wilson, John A. Sketches of ancient Maori life and history. 1894.

Rongowhakaata

Amazon book jacket Redemption songs : a life of Te Kooti Arikirangi Te Turuki / Judith Binney.
Te Kooti Arikirangi Te Turuki was one of the best known Māori leaders of the 19th century. In the difficult times for Māori after the wars of the 1860s and early 1870s, Te Kooti was commtted to the cause of peace and to working through the law. He sought to redeem his people and the land. This book started from discussions with Ringatū leaders. (drawn from flyleaf)

731.462 FOW
Fowler, Leo. Te Mana o Turanga : the story of the carved house Te Mana o Turanga, Manutuke, Gisborne.

993.117 HAL
Halbert, R. W. (Rongo Whakaata), Horouta : the history of the Horouta canoe, Gisborne and East Coast. 1999.

Biography B
Ross, W. Hugh, Te Kooti Rikirangi, general and prophet . 1966.

993.101 WHI
White, John. The ancient history of the Maori

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa