Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options

Waiata o Whanake

E au mahara nui, E au mahara kore,
Ki Te Rau-o-Te-Kaho, e takoto mai nei,
Naku koe i mau mai, hei matua moku,
Hei whakawehi mai ki te taurange i uta ra.
Te atua i a koe, te pa rawa mai to waha,
Kia whitirere ake ko toku mauri-ora ki runga,
Ka riro ra koe e! i runga te au-heke,
Te Pae matua ki Hawaiki;
Te rau-nunuitanga a watea.
Ka tangi te aweawe i runga ra,
Me ko Uru ko Ngangana,
Whakatau ana ko tawhiti;
Hoa atua ai au te tapuae o taku waka;
A tutukitia, tu hapainga, tu marere i ao.
Piki aki ai ai ki runga o Whiti-reia,
Ki te taumata o te ra me te marama,
I whataitai ai te uira tangi mai.
Tupe rawa atu au, tupe nuku, tupe rangi,
Hihi, haha, te uru o Tangaroa ki uta ra,
Mangai Nuuku,mangai Rangi, mangai Papa,
Mangai tahua, i a Tauranga-te-kutukui,
Ia Tauranga-te-aweawe -
Aweawe-nui-o-rangi.
Ka tapu au, ka hoka au;
Ka hokahoka te manu-hau-turuki;
Ka hokahoka te manu-nui-a-Tane.
Tupea mai kia piri,
Tupea mai kia tata;
Ko whitirere i manu,
Ka whiwhi au; ka rawe au; ka mau.

Best's English translation

Source: Journal of the Polynesian Society, vol 39 (3)

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa