Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options

Pao, by Tuhupu

Ngati-Awa

English version

E ao ma-uru
E ata haere ana
Na runga ana mai
Te hiwi kei Te Tawake;
Katahi te aroha
Ka mauru i ahau
Ki te tau ra e
I rangia i te itinga.
Pirangi noa au
Ki te kimi moutere,
Kia utaina au
Te ihu a Te Rewarewa,
Te waka o Patutahi,
Hei whiu ki tawhiti,
Kia koparetia te rerenga i Raukawa
Kia huna iho, kei kite ai Nga-whatu;
Kia hipa ki muri ra,
Ka titiro kau atu,
Kia kite noa ake
Te koko ki Karaurupe
Nga mahi a Kupe
I topetopea iho.
Kei whea te tane
I rangia i te itinga?
Ka rukea kia au
Waiho i muri nei;
Ka nui te ngakau - I - i - i!

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa