Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options

Mauri!

Kiribati flag

Te Nen-boki i Wellington City e uki nako ia aomata aika mamaeka i Wellington. A maiti riki nakon 400,000 booki, aika kona ni tangoaki. Ko kona naba ni wareware nte niutibeba i nanon te Nen-boki.

Taiaoka titiraki nakon ara tia makuri ngana ko tangiria te ibwobwoki.

Tera arom

Ni te Taetae ni Kiribati:

Ibwobwoki n te maeka i Wellington:

Auti

Kakaean am auti, ke kaboan am auti ao te ibwobwoki man te Wellington City Council.

Mwengaraoi

Rongorongon te mwengaraoi ao ibwobwoki tabeua, naiaron te mwengaraoi ao tarauan te maiu ao te ibwobwoki Mwengaraoi, taruakin te mwerao i bukin te wii ao kabuanibai nako.

Reirei

Te reirei i bukia atei aika tabe ni rikirake, moanirinan ao te kauarinan rerei, katenrinan reirei ao aia reirei ikawai.

Makuri & Bitiniti

Rongorongon i bukin karekean te makuri, rongorongo nako i bukin tanimakuri, ao kabutan te bitiniti i Niutiran.

Te Tua

Te ibwobwoki i bukin te tua ao rongorogo tabweua i bukin te tua i Niutiran.

Te Mamananga

Mamanaga iaon Wellington man kabuta aon Niutiran iaon taian ka ni mamanaga.

Te Mane

Atatai ibukin kaukan te boki ni mane, nakonakon te mane ma kamakurana inanon taian aobiti ni mane iaon Niutiran.

Kaubainako

Te ibuobuoki teutana n te atatai ibukin te taetae ae bati ni kakaboganaki iaon Niutiran, te mauri ba te tauraoi nakon baai aika riki io gke ibukin te reitaki.

Wellington City Council Rongorongo:

About | News