Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options

Cook Islands flag

Turou! Oro mai!

Te tuera ua nei te au Are Vairanga Puka Tatau (Library) o te oire maata a Wellington, no te iti-tangata e noo nei ki teia oire maata ia Wellington. Mei te 400,000 tuma puka tatau, me kare ra, te puka tatau e tutu akarakara to roto (magazine) te ka tikaia kia apaiia ki te kainga kia tatau, ma te kore koe e tutaki i te maata'anga o teia au puka. Ka rauka ia koe i te tatau i te au nuti pepa i roto i te Are Vairanga Puka Tatau, me kare ra, i te maani apii i reira.

E pati koe ki te aronga angaanga kia tauturu mai ia koe i te kimi i te au mea taau e inangaro ra kia kitea ia koe, ine.

Cook Islands performers in Wellington

Kimi`ia:

Au Tu`anga Tauturu i te `iti tangata Kūki Airani:

Au tu`anga tauturu no te noo`anga ki Pōneke:

Ngutu`are

Kimi`anga i tēta`i ngutu`are nō te tāra`u, mē kāre ra, no te `oko, `ē te au angaanga oronga tauturu mei kō mai i te Kōnitara Ma`ata o Pōneke.

Ora`anga Kōpapa

Au tuatua akakitekite’anga no te ora`anga kōpapa `ē te au angaanga oronga tauturu, mei te tūranga `ākara`anga i te ora`anga o te `iti tangata, te rapakau ni`o, `ē te au angaanga oronga tauturu rapurapu (emergency services).

`Āpi`i

Au angaanga oronga tauturu no te `āpi`i a te au tamariki rikiriki (early childhood education) `āpi`i tua ta`i (primary), `āpi`i tua rua (secondary), `āpi`i tua toru (tertiary) `ē te `āpi`i nā te aronga mama`ata (adult education).

`Anga`anga e te Pītiniti

Au tuatua akakitekite’anga nō te kimi `anga`anga moni, au `apinga tauturu i te au `ona `anga`anga, `ē te tū `akateretere`anga pītiniti i Aotearoa nei.

Ture

Tauturu nō te tua o te ture, `ē te au tuatua `akamārama`anga i te ture i Aotearoa nei. 

`Aka`oro `ē te Au `Apinga `Aka`oro Tari Tangata

`Aka`oro i Aotearoa nei, `ē te tū takapini ia Pōneke nā runga i te au `apinga `aka`oro tari tangata.

Moni `ē te Tero

Au tuatua `akamārama`anga i te tū `akatu`era`anga puka moni pangika, te `akano`ono`o`anga o te tūranga moni, `ē te au angaanga pangika moni o Aotearoa nei.

Au `Apinga Tauturu kē

Au tuatua `akamārama’anga katoa mei te tūranga `uri reo, au tuatua Kiwi `ē te au tuatua Māori e tuatua putuputu`iā na, te teateamamao`anga no te tuātau kino, mē kārē ra, nō te tuku mēre.

Au `Apinga Tauturu ā te Wellington City Council:

About | News