Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Book Reviews of "Treaty of Waitangi", by Claudia Orange.

New Zealand journal of history ; vol. 23, no. 1 (Apr 1989) p. 87-89.

Journal of the Polynesian Society ; vol. 98, no. 1 (Mar 1989) p. 103-107.

Landfall ; vol. 42, no 3 (Sep 1988) p. 345-347

Listener, 6 Feb 1988 p. 44-47.

AGMANZ journal ; vol. 19 no. 4 (1988) p. 2809.

New Zealand law journal ; Dec 1987 p. 369-372

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa