Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Introduction to TREATY OF WAITANGI Resources

There are two general areas (non-fiction) for finding material on the Treaty of Waitangi:

993.1 History (including the signing of the Treaty)
322.11994 Treaty rights - including current issues related to the Treaty.

General Introduction

993.1 BOO
Boon, Kevin. The Treaty of Waitangi. Auckland : Waiatarua, 1999.

323.11994 DUR
Durie, Mason. Te mana, te kawanatanga : the politics of Maori self-determination. Auckland : Oxford University Press, 1998.

993.1 NAU
Naumann, Ruth. Te mana o te tiriti : the living treaty. Auckland : New House, 1990

993.1 ORA
Orange, Claudia. The story of a Treaty. Wellington : Allen & Unwin, 1989.

993.1 ORA
Orange, Claudia. The illustrated history of the Treaty of Waitangi. Wellington : Allen & Unwin, 1990.

363.61 TRE
The Treaty of Waitangi and social policy : a discussion booklet. No. 1. .Wellington : Royal Commission on Social Policy, c1987.

323.11994 DUR
Durie, Mason. Te mana, te kawanatanga : the politics of Maori self-determination. Auckland : Oxford University Press, 1998.

323.11994 WAI
Waitangi : Maori and Pakeha perspectives of the Treaty of Waitangi / ed by I.H. Kawharu. Auckland : Oxford University Press, 1989.

History: 1840-1975

341.24 COM
Durie, E.T.J. Treaties

Facsimiles of the Treaty

342.931 FAC
Facsimiles of the Declaration of Independencs and the Treaty of Waitangi. Wellington : Government Printer, 1976.

993.1 WHA
Nga Wharangi o te Tiriti : a facsimile of the Treaty of Waitangi. National Library of New Zealand. 1990.

Signatories

993.1 SIM
Simpson, Miria. Nga Tohu o te Tiriti : making a mark. Wellington : National Library of New Zealand, 1990.

On the Web

Versions of the Treaty text

Location of signings

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa